Scholen & Verenigingen


De 20 van Alphen trekt steeds meer scholen aan die ieder jaar meedoen aan de 1 km Family Run. Ook dit jaar ontvangen alle deelnemers aan de 1 km loop een startnummer met chip. Hierdoor wordt de gelopen tijd geregistreerd. Na afloop van de loop ontvangen alle deelnemers een herinneringsmedaille.

Tijdens de vorige edities deden o.a. de volgende scholen mee:

Het Spinnewiel, OBS Het Startblok, Het Nieuwe Ambacht, de Meridiaan, Jenaplaneet, de Bonifacius school, de Wereldwijzer, Alphense Montesorrischool, OBS de Hobbitburcht, Vrije School Ridderspoor Het Vianova en JP Sweelinckschool.

Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan voor scholen&verenigingen!

Jeugdplein

Voor de scholen hebben we een apart Jeugdplein (locatie wordt later bekend gemaakt). Hier kunnen scholen hun eigen verzamelpunt maken waar de leerlingen zich kunnen verzamelen. De scholen kunnen dit zelf gezellig maken met tenten, versieringen, mascotte, etc. De kinderen kunnen elkaar hier weer na de finish ontmoeten.

De scholen kunnen gezamenlijk naar de start lopen. Let wel op de aparte startvakken naar startnummervak kleur. De organisatie zal zo veel mogelijk de deelnemers van een school in hetzelfde startvak indelen. De finish is de normale finish van de 20 van Alphen.

Warming up
Ook dit jaar wordt er voor de deelnemers van de 1km Family Run weer een warming up Ricardo en zijn team. Dit zal voor beide starts van deze loop van circa 9.50 - 10.30 uur gedaan worden. De locatie van de warming up zal plaatsvinden nabij de start.

Bedrijven
Bedrijven kunnen zich niet via scholen & verenigingen inschrijven, maar via het inschrijfformulier van de Businessloop. 

Teams
Het is helaas niet mogelijk om meer dan 99 deelnemers, ongeacht leeftijd, in één team in te voeren. Dit is een beperking vanuit de organisatie die het inschrijfformulier voor ons maakt. Wil je meer dan 99 deelnemers inschrijven, dan zul je meerdere teams moeten aanmaken. Iedereen die meeloopt moet correct ingevoerd worden, dus ook meelopende ouders, verzorgers etc koeten gelijktijdig ingevoerd worden. Zonder startnummer heeft men geen toegang tot het startvak en het parcours.

Deadline
Namen kunnen tot uiterlijk dinsdag 1 maart 23:59 uur worden ingevuld. Na deze datum kunnen aanmeldingen en wijzigingen niet meer verwerkt worden.

Startnummers
De startnummers voor scholen & verenigingen zijn per school / vereniging af te halen in de week voor de 20 van Alphen. Details hierover worden op een later moment bekend gemaakt.

Startbewijs
Het is niet mogelijk om zonder startbewijs in het startvak te komen. Het startnummer is het startbewijs. Dit geldt ook voor alle deelnemers die zich via school/vereniging opgeven. Dus ook voor de 1 km Family Run.

Facturatie
Facturatie zal per mail geschieden. Betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.